Współpraca z instytucjami

– Roztoczański Park Narodowy

– Ośrodek Edukacyjno Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego
– Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji
– Nadleśnictwo Zwierzyniec

– Ośrodek Interwencji Kryzysowej

– Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

– Koło Łowieckie w Zamościu
– Parafia Rzymsko-Katolicka
– Policja
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
– Gminny Ośrodek Terapeutyczny w Zwierzyńcu
– Dom Dziecka nr 1 i 2 w Zwierzyńcu

– Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zamościu

– Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Zamościu
– Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (okręg Warszawa)
– Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny w Biłgoraju