klasa 5

Temat: Powtórzenie wybranych wiadomości o programie MS Word.

Praca domowa:

Narysuj i opisz (w zeszycie przedmiotowym) następujące narzędzia edytora tekstu Word:

  •  akapit wyrównany do lewej strony
  • akapit wyrównany do środka
  • akapit wyrównany do prawej strony
  • akapit wyjustowany
  • czcionka pogrubiona
  • czcionka pochylona
  • czcionka podkreślona
  • kolor czcionki
  • rozmiar czcionki

Praca dodatkowa dla chętnych: Podręcznik zadanie 1 i 4 str. 14

Prace proszę przesłać na adres sankowskam@op.pl.

W temacie wiadomości proszę wpisać: praca dodatkowa

W treści wiadomości: imię i nazwisko ucznia, klasę