klasa 5

Prace dodatkowe proszę przesłać na adres sankowskam@op.pl.

W temacie wiadomości proszę wpisać: praca dodatkowa

W treści wiadomości: imię i nazwisko ucznia, klasę

Temat: Powtórzenie wybranych wiadomości o programie MS Word.

Praca domowa:

Narysuj i opisz (w zeszycie przedmiotowym) następujące narzędzia edytora tekstu Word:

 •  akapit wyrównany do lewej strony
 • akapit wyrównany do środka
 • akapit wyrównany do prawej strony
 • akapit wyjustowany
 • czcionka pogrubiona
 • czcionka pochylona
 • czcionka podkreślona
 • kolor czcionki
 • rozmiar czcionki

Praca dodatkowa dla chętnych: Podręcznik zadanie 1 i 4 str. 14

 

Temat: Komórki do szeregu! Świat tabel.

Bardzo przydatnym sposobem porządkowania informacji w tekście jest tabela. Tabele służą do sporządzania różnego rodzaju zestawień i spisów, w których trzeba zastosować bardziej złożony układ informacji.
Tabela jest bardzo pożytecznym narzędziem, po który często sięgają użytkownicy komputerów podczas redagowania dokumentów.

Kolumny i wiersze.
Tabela zbudowana jest z wierszy i kolumn. Na poniższym rysunku kolorem zielonym oznaczony jest wiersz a kolorem niebieskim kolumna tabeli.
Przedstawiona poniżej tabela składa się z 3 wierszy i 5 kolumn. Zanim wstawimy tabelę do dokumentu, należy określić liczbę kolumn i liczbę wierszy.

tabela poniższa składa się z 3 kolumn i 3 wierszy

Wstaw tabelę.
Edytory tekstu oferują po kilka sposobów tworzenia tabeli. My w swoich ćwiczeniach ograniczymy się do wstawiania tabeli.
Skorzystamy z polecenie Tabela – Wstaw – Tabela…, znajdującego się na pasku Menu, wspomnianych wcześniej procesorów tekstu.

Formatowanie tabeli.
Po wstawieniu tabeli i wypełnieniu komórek treścią, możemy przejść do formatowania tabeli.
W tym celu zaznaczamy całą tabelę lub jej część a następnie wybieramy polecenie Tabela – Właściwości Tabeli,
lub naciskamy prawy przycisk myszy (kursor myszy musi znajdować się w zaznaczonym obszarze tabeli) i wybieramy pozycję Właściwości tabeli (Tabela).

Prace dodatkowe dla chętnych:

Ćwiczenie 1.

 1. Utwórz nowy dokument w edytorze tekstu.
 2. Wpisz w pierwszym akapicie „Ptaki w mojej okolicy”.
 3. Przeanalizuj poniższy tekst i na jego podstawie zaprojektuj  tabelę z informacjami o ptakach w twojej okolicy.
W Polsce żyje około 450 gatunków ptaków, a wśród nich kruk czy kawka. Kruk jest zdecydowanie większy od kawki – długość jego ciała dochodzi do 70 cm, podczas gdy u kawki to maksymalnie 35 cm. Kruk jest też znacznie cięższy od kawki – jego waga sięga nawet 2 kg, a kawki zaledwie 300 g. Kawka różni się od kruka także kolorem piór – jej upierzenie jest czarno-szare. Kruk jest w całości czarny, a jego pióra mają metaliczny połysk. Dzioby obu ptaków są czarne, ale u kruka jest on zakrzywiony i dłuższy niż u kawki. Kruki na wolności żyją średnio o 5 lat dłużej niż kawki, które dożywają 10 lat.
 1. Zapisz dokument  pod nazwą ptaki.
 2. Odszukaj w Internecie informacje na temat sroki zwyczajnej. Dodaj odpowiednie elementy i dane do swojej tabeli.
 3. Ponownie zapisz pracę.

Ćwiczenie 2. Przygotuj w edytorze tekstu Microsoft Word dokument tekstowy zawierający podstawowe informacje o państwach Unii Europejskiej.
Dane typu: nazwa państwa, jego stolica, rysunek flagi, ujmij w tabelę.
Dokument zapisz pod nazwą Unia_Europejska.

Wzór:

 

Ćwiczenie 3. Utwórz tabele według wozu (nie musisz wstawiać ozdobnych linii, a jeżeli chcesz zapraszam na zajęcia konsultacyjne):

 

 

 

 

 

Zagadnienia na sprawdzian

Potrafisz:
• wyjaśnić pojęcie edytor tekstu i podać przykład edytora tekstu
• poprawnie wpisywać tekst do komputera
• kopiować i wklejać tekstu
• wstawić kształty i formatować je (wpisać tekst, zmienić: kolor wypełnienia, kolor linii, grubość linii)
• wstawić ozdobny napis za pomocą WordArta (przenieść w określone miejsce na stronie, zmienić rozmiar, zmienić kolor)
• formatować tekst: pogrubiać, pochylać, podkreślić, zmienić kolor czcionki, wyrównać do lewej, prawej, środka, wyjustować tekst, wybierać charakter i rozmiar czcionki, wstawiać twarde spacje
• ustawić wielkość interlinii: pojedyncza, 1,5 wiersza
• tworzyć akapity
• wyszukiwać grafikę w Internecie
• wstawiać grafikę do tekst, formatować grafikę
• wstawiać tabele, zmieniać rozmiary tabeli, wypełniać komórki tabeli kolorem, scalać komórki, dzielić komórki, wstawiać grafikę do tabeli
• zmieniać kolor strony
• zapisywać dokumenty we wskazanej lokalizacji