Organizacje w szkole

– Szkolna Kasa Oszczędności
– Uczniowski Klub Sportowy „JUTRZENKA”