klasa 4

 

Temat: Organizacja pracy na lekcjach informatyki, Zapoznanie uczniów z PZO.

PZO znajdują się na stronie internetowej szkoły www.spzwierzyniec.pl w zakładce DOKUMENTACJA/Dokumentacja przedmiotowa

Temat: Nauka jazdy. Co można robić w pracowni komputerowej?

Z pracowni komputerowej korzystają wszyscy uczniowie klas IV – VIII naszej szkoły, którzy uczęszczają na zajęcia komputerowe. Z pracowni korzystają również uczniowie w czasie zajęć pozalekcyjnych. W związku z tym musi być ustalony porządek, to jest regulamin pracowni komputerowej. Jego przestrzeganie jest w interesie wszystkich użytkowników.

Regulamin pracowni komputerowej to zbiór zasad określających prawidłowe korzystanie ze sprzętu komputerowego i zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom.

 

Z komputerów korzystamy nie tylko w pracowni komputerowej. Niezależnie od tego jakiego typu to są komputery i gdzie się znajdują, korzystając z nich, należy pamiętać o tym, że:Ergonomia stanowiska komputerowego

 

  • komputer to urządzenie elektryczne, w czasie pracy komputera nie odłączaj żadnych przewodów, nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych;
  • podczas pracy z komputerem należy zachować odpowiednią postawę, ustalając odpowiednią wysokość biurka, krzesła i zachowując prawidłową odległość od monitora;
  • należy kontrolować czas jaki spędzamy przy komputerze, nie dłużej niż 45 minut dziennie.

 

Praca domowa: Narysuj i opisz prawidłową pozycje podczas pracy przy komputerze. Skorzystaj z podręcznika – str.10

Praca domowa dla chętnych: Na kartonie przygotuj planszę pod tytułem” Regulamin pracowni komputerowej”. Planszę uatrakcyjnij swoimi rysunkami lub ilustracjami wyciętymi z czasopism. Prace można wykonać w 2-3 osobowych grupach.

Temat: Od abakusa… Krótko o historii komputera

Praca domowa dla chętnych: Zadanie 3 str. 14

Temat: Nie tylko procesor. O tym co w środku komputera i na zewnątrz.

Praca domowa dla chętnych: W edytorze tekst wymień elementy wewnętrznej budowy komputera. Pracę ozdób ilustracjami.

Temat: Zawody wymagające umiejętności komputerowych.

Praca domowa dla chętnych: Opisz w znanym ci edytorze tekstu zastosowanie komputerów.