Projekt edukacyjny – Cmentarz wojskowy w Zwierzyńcu

W czerwcu 2018 r. kilkoro uczniów z klasy II b gimnazjum, przygotowując projekt edukacyjny pod kierunkiem nauczycielki historii Ireny Staroń, zebrało informacje na temat Cmentarza wojskowego w Zwierzyńcu. Po przeprowadzeniu ankiety wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum okazało się, że większość z nich nie wie, gdzie znajduje się ta nekropolia oraz jaka jest jej historia.

Cmentarz wojskowy w Zwierzyńcu – prezentacja multimedialna