Klasa 7

Test:

Nauczanie zdalne – filmy instruktażowe do umieszczonych lekcji pochodzą  z portalu www.nowaera.pl

lekcja 1

Temat : Tworzenie dokumentu tekstowego

Do wykonania zadań potrzebny będzie program Microsoft Office Word (program płatny) lub OpenOffice Writer (program bezpłatny, który możesz pobrać ze strony https://www.openoffice.org/pl/download/index.html i zainstalować na swoim komputerze.)

Zapoznaj się z informacjami w podręczniku na stronie 176-178 oraz  z informacjami  zawartymi na stronie internetowej:

https://epodreczniki.pl/a/formatowanie-akapitowe-tekstu/Dmmzh48ZS

Wykonaj zawarte tam ćwiczenia.

Ręczny podział wiersza powoduje przejście do nowego wiersza bez tworzenia nowego akapitu.

 

 

 

 

 

 

Zadanie

https://1drv.ms/b/s!AuUBlvKlkrLUf-mV-YzFdqrruLM?e=lwqmUU

Zapisywanie dokumentu tekstowego:

Dokument tekstowy możemy zapisać w pliku na dowolnym nośniku pamięci zewnętrznej. Podczas zapisywania pliku program może zaproponować nazwę domyślną, np.: bez tytułu 1 (edytor LibreOffice Writer), lub przyjąć jako nazwę początkowy fragment tekstu (Microsoft Word).

W edytorze tekstu Microsoft Word pliki są domyślnie zapisywane z rozszerzeniem doc lub docx, w edytorze LibreOffice Wrirter z rozszerzeniem odt, w edytorze WordPad z rozszerzeniem rtf, a w Notatniku z rozszerzeniem txt.

Notatka:

 • Dokument tekstowy skład się z akapitów, a akapity z wierszy.
 • Długość wiersza tekstu jest ograniczona z lewej i prawej strony marginesami. Jeśli tekst nie mieści się w jednym wierszu, jest automatycznie przenoszony do następnego.
 • Naciśnięcie klawisza ENTER powoduje zakończenie jednego akapitu i rozpoczęcie kolejnego. Kursor tekstowy przechodzi wówczas do nowego wiersza. Nowy akapit będzie miał zwykle takie same parametry formatowania jak poprzedni. Jeśli parametry formatowania mają być inne należy je zmienić.
 • Akapit zawsze rozpoczyna się od nowego wiersza. Wiersze akapitu mogą mieć wcięcia, które można wykonywać suwakiem np. suwakiem na linijce
 • W dokumencie tekstowych występują nie tylko litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i inne znaki widoczne na wydruku, ale również znaki niewidoczne na wydruku, np. spacja, znak końca akapitu,  tzw. twarda spacja, ręczny podział wiersza, znak tabulacji.
 • W edytorze tekstu Microsoft Word pliki są domyślnie zapisywane z rozszerzeniem doc lub docx, w edytorze LibreOffice Wrirter z rozszerzeniem odt, w edytorze WordPad z rozszerzeniem rtf, a w Notatniku z rozszerzeniem txt.

lekcja 2

Temat : Tworzenie dokumentu tekstowego – formatowanie tekstu

Przypomnij sobie podstawowe wiadomości dotyczące formatowania tekstu korzystając ze strony”

https://epodreczniki.pl/a/formatowanie-tekstu/D615kZGA6

lub z podręcznika str. 179

Interlinia

Interlinia to odstęp pomiędzy wierszami w akapicie. Wybierając odpowiednią opcję możesz zdecydować, czy odstępy te będą większe, czy mniejsze.

Aby zmienić odstęp pomiędzy wierszami w akapicie, wybierz odpowiednią opcję w poleceniu Interlinia na pasku narzędzi (Wstążce) lub z poziomu okna dialogowego Akapit zmień parametry interlinii.

Zobacz, jak wygląda ten sam tekst z różnymi wartościami interlinii. Skorzystaj ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/formatowanie-akapitowe-tekstu/Dmmzh48ZS

Wykonaj zawarte tam ćwiczeni.

Wykonaj z podręcznika ćwiczenie 8 ze str. 180 oraz ćwiczenie 3 str. 183, a następnie wyślij do nauczyciela na adres sangosia1@gmail.com.

Malarz formatów jest narzędziem usprawniającym formatowanie tekstu, który umożliwia skopiowanie zazwyczaj wszystkich parametrów formatowania wybranego tekstu i zastosowania ich do innego fragmentu. Zapoznaj się z działaniem narzędzia korzystając z linku.

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUfgVDLjDvHUNjYPI?e=gEqdtW

Zadanie

Przepisz przedstawiony poniżej tekst. Z każdego zdania utworzyć odrębny akapit! Użyj narzędzia Malarza formatów aby przenieść formatowanie tekstu do kolejnych akapitów.

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca.

Kalendarzowe lato rozpoczyna się 22 czerwca.

Kalendarzowa jesień rozpoczyna się 23 września.

Kalendarzowa zima rozpoczyna się 22 grudnia.

Aby dokonać zaawansowanego formatowania tekstu należy go zaznaczyć, nacisnąć prawy przycisk myszy, wybrać Czcionka, a następnie w oknie dialogowym wybrać odpowiednie opcje.

Zadanie dla chętnych:

Przepisz następujący tekst:

Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot i z niej spływa!!!

Dokonaj formatowania tekstu następująco:

 • fraza Stoi na stacji lokomotywa – czcionka Times New Roman, rozmiar 18. Odstępy między znakami zagęszczone; wielkość zagęszczenia 1,9 pt.
 • wyraz lokomotywa – czcionka Times New Roman, rozmiar 12, podkreślona kursywa. Odstępy między znakami rozstrzelone; wielkość rozstrzelenia 5 pt.
 • wyraz ciężka – czcionka Times New Roman, rozmiar 12, podkreślona kursywa.
 • wyraz ogromna – czcionka Times New Roman, rozmiar 12, pogrubiona, indeks górny. Położenie podniesione o wielkości 6 pt.
 • fraza i pot z niej – czcionka Times New Roman, rozmiar 10, kursywa. Styl podkreślenia zgodnie ze wzorem. Położenie obniżone o wielkości 6 pt.
 • wyraz spływa !!! – czcionka Arial, rozmiar 12, przekreślona.

 

Notatka: Określenie parametrów formatowania tekstu to m.in. ustalenie parametrów czcionki, ustawienie wcięć w tekście, odstępu między wierszami (interlinia) i akapitami, ustalenie sposobu wyrównania tekstu.

Lekcja 3

Wszystkie ćwiczenia zapisuj w swoim folderze (na swoim komputerze).

W stosownym czasie poproszę Cie o przesłanie plików.

Temat: Opracowywanie tekstu. Słowniki i zasady redagowania dokumentów tekstowych

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

 • kiedy tekst jest poprawnie zredagowany
 • w jaki sposób i w jakim celu stosujemy słowniki wbudowane do edytora tekstu
 • jak dostosować formę tekstu do jego przeznaczenia

Przypomnienie wiadomości:

 • Dokument tekstowy skład się z akapitów, a akapity z wierszy.
 • Długość wiersza tekstu jest ograniczona z lewej i prawej strony marginesami. Jeśli tekst nie mieści się w jednym wierszu, jest automatycznie przenoszony do następnego.
 • Naciśnięcie klawisza ENTER powoduje zakończenie jednego akapitu i rozpoczęcie kolejnego. Kursor tekstowy przechodzi wówczas do nowego wiersza. Nowy akapit będzie miał zwykle takie same parametry formatowania jak poprzedni. Jeśli parametry formatowania mają być inne należy je zmienić.
 • Akapit zawsze rozpoczyna się od nowego wiersza. Wiersze akapitu mogą mieć wcięcia, które można wykonywać suwakiem np. suwakiem na linijce
 • W dokumencie tekstowych występują nie tylko litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i inne znaki widoczne na wydruku, ale również znaki niewidoczne na wydruku, np. spacja, znak końca akapitu,  tzw. twarda spacja, ręczny podział wiersza, znak tabulacji.
 • W edytorze tekstu Microsoft Word pliki są domyślnie zapisywane z rozszerzeniem doc lub docx, w edytorze LibreOffice Wrirter z rozszerzeniem odt, w edytorze WordPad z rozszerzeniem rtf, a w Notatniku z rozszerzeniem txt.

Przypomnij sobie wiadomości na temat formatowania tekstu korzystając ze strony:

https://lekcjewsieci.pl/formatowanie-w-edytorze-tekstu-przypomnienie/

Tworząc dokument tekstowy, należy dbać o poprawność redakcyjną. Tekst powinien być bezbłędnie napisany i odpowiednio sformatowany.

Podczas redagowania tekstu nanosimy poprawki stylistyczne, gramatyczne i inne oraz przygotowujemy dokument komputerowy do druku.

Główne zasady redagowania tekstu znajdziesz w podręczniku na stronie 184. Zapoznaj się z nimi.

Odnosząc się do zasad podanych w podręczniku na stronie 184, przeanalizuj poprawność tekstów na stronie 185 (rys. 1a oraz rysunek 1b), następnie wykonaj ćwiczenie 1 w podręczniku na stronie 185.

Stosowanie wbudowanych słowników – zapoznaj się z tekstem w podręcznik str. 185-186

W dobrze zredagowanym tekście nie ma błędów ortograficznych i stylistycznych.

Zapoznaj się z filmem instruktażowym prezentującym efekty działania domyślnych ustawień słownika ortograficznego wbudowanego do edytora tekstu

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgSN-3emRYuFdxmwU?e=SuB6Lg’ a następnie sprawdź za pomocą słownika dostępny Ci dokument tekstowy np. charakterystykę, która pisałeś na poprzedniej lekcji.

Większość edytorów tekstu jest wyposażona w słownik synonimów, tzw, tezaurus, który umożliwia zamianę danego wyrazu na jego synonim. Program proponuje czasem kilka wyrazów. Należy jednak słowa zamieniać świadomie, ponieważ zamienniki proponowane przez komputer muszą być odpowiednie.

Ćwiczenie:

Przepisz poniższy tekst,

Przepis

Składniki:

 • ser twarogowy 30 dag
 • cukinia 30 dag
 • pomidory             15 dag

Ser twarogowy pokroić w kostkę. Cuknię i pomidory umyć. Cebule obrać, opłukać, pokroić w piórka, posolić. Cukinię pokroić w wygodne słupki i włożyć do osolonej wody. Gotować przez 5 minut. Ser wymieszać z cebulą, cukinią i posiekaną pietruszką.

Poszukaj synonimów dla wyrazów „pokroić”, „umyć”, „drobne”, „opłukać”, „wymieszać”, „posiekaną”, . zastosuj je w tekście.

Zapisz pracę pod nazwą Przepis z synonimami w swoim folderze.

Wskazówka: zauważ, że w tekście kilkakrotnie powtarza się słowo „pokroić” w różnych formach. Należy unikać tak wielu powtórzeń. Pozostaw słowo pokroić tylko w jednym miejscu, w kolejnych zaproponuj synonimy.

Dostosowanie formy tekstu do jego przeznaczenia – przeczytaj tekst w podręczniku 187-188

Zależnie od przeznaczenia dokumentu tekstowego stosuje się różne kroje pisma.

Krojów szeryfowych (czcionki z krótkimi kreseczkami na zakończeniach liter, pełniącymi funkcję ozdobników) używa się do pisania wypracowań, listów i innych pism oraz do składu książek i gazet. Zwyczajowo stosuje się czcionkę o rozmiarze 12 pkt. Przykładami czcionek szeryfowych są: Times New Roman, Curier New.

Krojów bezszeryfowych używa się do wykonania dużych napisów, do tytułów, czyli elementów, które powinny się wyróżniać w stosunku do zasadniczego tekstu. Stosujemy je również w przypadku, gdy tekst ma być czytany z ekranu np. w prezentacji. Arial, Calibri to przykłady czcionki bezszeryfowej.

 

 

 

 

Wyszukuj w swoim edytorze tekstu przykłady czcionek szeryfowych i bezszeryfowych.

Zapoznaj się z zasadami dobierania parametrów formatowania tekstu do treści i rodzaju dokumentu (podręcznik str. 187-188).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepszy efekt uzyskamy, gdy w jednym dokumencie zastosujemy najwyżej trzy rodzaje czcionek. Tekst napisany rożnymi czcionkami, w dodatku przypadkowo wybranymi, sprawia wrażenie chaotycznego, przez co staje się trudny w odbiorze. Nie należy stosować również wielu różnych wyróżnień w jednym dokumencie.

Wykonuj ćwiczenia 4. oraz 5. z podręcznika. Ćwiczenia zapisz w swoim folderze.

Link do testu

https://www.testportal.pl/test.html?t=kx6BFeAxxLfT

 

Lekcja 4

Temat: Opracowanie tekstu. Formatowanie obrazów i zastosowanie szablonów

Na dzisiejszej lekcji:

 • wstawisz obraz do dokumentu tekstowego
 • zastosujesz odpowiednie sposoby otaczania obrazu tekstem
 • przytniesz zdjęcie do pożądanych wymiarów
 • sformatujesz obraz z wykorzystaniem narzędzi z grupy Dopasowywanie
 • przemieścisz i zgrupujesz obrazy
 • skorzystasz z gotowych szablonów

Wzór pracy, którą wykonasz na dzisiejszej lekcji:

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 188 -190.

Uruchom edytor tekstu oraz przeglądarkę internetową. Znajdź w Internecie informacje na temat Aleksandry Wachniewskiej np. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandra_Wachniewska), a następnie wklej do edytora tekstu informacje biograficzne w postaci niesformatowanej (Wklej specjalnie… / Tekst niesformatowany, wówczas w tekście nie powinny pojawić się hiperłącza, kolory …).

Znajdź i zapisz fotografię malarki pod nazwą Aleksandra Wachniewska (rozszerzenie jpg) w swoim folderze, gdzie gromadzisz prace z informatyki.

Wstaw zdjęcie do dokumentu z wykorzystaniem opcji Obrazy znajdującej się na wstążce Wstawianie.

Uaktywniaj obraz (klikając na nim, ma być zaznaczony). Zapoznaj się z opcjami formatowania: Przytnij,  opcjami z grupy Dopasowywanie, np. Usuń tło.

Informuje możliwość zmiany sposobu otaczania obrazu tekstem. Zapoznaj się z rodzajami zawijania tekstu wokół obrazu, które są dostępne w grupie Zawijaj tekst.

Wybierz sposób otaczania tekstu Ramka.

Wybierz styl Prostokąt o wygładzonych krawędziach

Wstaw do dokumentu prostokąt (Wstawianie / Kształty), przesuń dodany kształt pod zdjęcie, dostosuj rozmiar.

Znajdź i zapisz kolejną fotografię pod nazwą dom_Wachniewska (rozszerzenie jpg) w swoim folderze, gdzie gromadzisz prace z informatyki.

Wstaw zdjęcie do tekstu, dostosuj rozmiar, zawiń tekst (ramka), wybierz styl Prostokąt o wygładzonych krawędziach

Możesz zgrupować obiekty tzn. zdjęcie_ Alekssandra Wachniewska, zdjęcie dom_Wachniewska i wstawiony prostokąt. (aby zgrupować obiekty, należy klikać je kolejno, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz Swift, Następnie z menu kontekstowego (Prawy Przycisk Myszy) wybrać polecenie Grupuj.

Po zgrupowaniu obiektów możemy wykonywać różne operacje (np. zmieniać rozmiar, przenosić w inne miejsce, przycinać) na kilku obiektach graficznych, tak jakby były jednym elementem.

Pamiętaj o: wyjustowaniu tekstu

Ustaleniu paramentów czcionki: Times New Roman 12 pkt.

Interlinia: pojedyncza, odstęp przed akapitem 0 pkt. po akapicie 8 pkt.

Wstaw twarde spacje tam gdzie jest to konieczne.

Wykonaj ćwiczenie 6. z podręcznika str. 190.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 190-192.

Wykonując ćwiczenia 7., 8. i 9 (ćwiczenia dla chętnych) z podręcznika przypomnisz sobie operacje na fragmentach tekstu takie jak: kopiowanie, wklejanie, wycinanie, które ułatwiają pracę z dokumentem tekstowym. Wielokrotnie już te operacje wykonywałeś więc nie powinieneś mieć problemu.

Pamiętaj. Materiały pochodzące ze słowników czy encyklopedii można skopiować, ale nie wolno ich rozpowszechniać i sprzedawać. Jeżeli korzystasz z cudzych materiałów, podaj ich źródło, np. adres strony internetowej, nazwisko autora książki i jej tytuł.

Istnieje możliwości korzystania z gotowych wzorów różnych dokumentów. Obejrzyj film instruktażowy

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgWto7cZMwWisn6zZ?e=wPiwg1

Zapoznaj się z gotowymi szablonami dostępnymi w edytorze tekstu.

Ćwiczenie 12. z podręcznika str. 192 (dla chętnych)

Notatka (przepisz do zeszytu):

 • Tworząc dokument tekstowy, należy opracować jego treść (zastanowić się nad stylem, poprawić błędy) oraz ustalić jego formę.
 • Paramenty formatowania należy dostosować do przeznaczenia tekstu, niektóre dokumenty można ozdobić, wstawiając np. obrazy.
 • Różne rodzaje czcionek w jednym tekście należy stosować z umiarem
 • Aby usprawnić pracę nad dokumentem, należy stosować operacje na fragmentach tekstu (wycinanie, kopiowanie, wklejanie).
 • Materiały pochodzące ze słowników czy encyklopedii można skopiować, ale nie wolno ich rozpowszechniać i sprzedawać. Jeżeli korzystasz z cudzych materiałów, podaj ich źródło, np. adres strony internetowej, nazwisko autora książki i jej tytuł.
 • Gotowe szablony znacznie ułatwiają przygotowanie dokumentów o specjalnym przeznaczeniu, takich jak kalendarz zaproszenie lub życiorys.

Lekcja 5

Temat: Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu. Osadzanie i wstawianie obrazów

Na dzisiejszej lekcji:

 • osadzisz obraz w dokumencie tekstowym i zmodyfikujesz osadzone obrazy
 • wstawiasz obraz jako nowy obiekt dokumentu tekstowego i zmodyfikujesz go

Otwórz plik ZAPROSZENIE_ZTL korzystając z linku https://1drv.ms/w/s!AuUBlvKlkrLUgXBE7fFw8l8mKz-S?e=0fBXse, a następnie zapisz w swoim folderze pod niezmienioną nazwą.

Otwórz plik logo_ZTL korzystając z linku https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgXEgInJUWFmAB3EK?e=PRfdZt, a następnie zapisz pod nazwą niezmienioną nazwą w swoim folderze.

Do dokumentu ZAPROSZENIE_ZTL wstaw pobrane zdjęcie zgodnie z poniższym wzorem korzystając w tym celu z dotychczas poznanej metody.

Zmodyfikuj zdjęcie w edytorze grafiki np. Paint i zapisz pod nazwą logo_ZTL_modyfikacja.

Zapoznaj się z filmem instruktażowym „Osadzanie obrazu w dokumencie tesktowym”:

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgXKfJORZFmCWJRUf?e=qN3WZQ

Zamień obraz z zaproszenia na jego aktualną wersję korzystając z mechanizmu OLE (podręcznik str. 195-197). Zapoznaj się z pojęciem Obiektu.

Ćwiczenie:

W edytorze grafiki Paint narysuj plan dojścia z dworca kolejowego do szkoły (możesz wzorować się na rysunku 1a/197) Zapisz rysunek pod nazwą Plan miasta, a następnie wstaw do dokumentu ZAPROSZENIE_ZTL, tak aby po złożeniu zaproszenia znalazł się na ostatniej stronie. Zapisz aminy w dokumencie.

Dokonaj zmian w rysunku Plan miasta bezpośrednio w edytorze tekstu, uzupełniając plan (np. plan dojścia do dworca PKS). Zapisz ponownie zmiany w dokumencie

Zapoznaj się z kolejną metodę umieszczania obrazów w dokumencie tekstowym z zachowaniem możliwości edycji obrazów (podręcznik str. 199).

Wykonaj ćwiczenie 4/199.

Ćwiczenia 5/199 oraz 6/199  oraz 9/204 dla chętnych.

Lekcja 6

Temat: Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu. Edytor równań i zrzuty ekranu (tzw. printscreeny)

Na dzisiejszej lekcji:

 • wstawisz do dokumentu tekstowego wzory matematyczne i chemiczne
 • wykonasz zrzut całego ekranu i wstawia go do dokumentu tekstowego
 • wykonasz zrzut fragmentu ekranu i wstawia go do dokumentu tekstowego

Przypomnij sobie  jakiego typu obiekty można wstawiać do dokumentu tekstowego.

Do dokumentu tekstowego można wstawić wzory matematycznych, chemiczne czy fizyczne, w których występują np. indeksy górne, dolne, ułamki zwykłe, symbol pierwiastka, itp. Nie wszystkie edytory tekstu takie możliwości oferują.

Aby zapisać w dokumencie tekstowy złożony wzór matematyczny, chemiczny czy fizyczny możemy wykorzystać dołączony do edytora tekstu program edytor równań (edytor formuł).

Zapoznaj się z filmem instruktażowym (oraz tekstem w podręczniku str.199-200):

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgXMFqlO-rtrXqv9e?e=gXVsbi

Wykonują ćwiczenie 7/201 . Zapisz pod nazwą Pola figur w swoim folderze na swoim komputerze

Wykonaj ćwiczenie 8/201. Zapisz pod nazwą Wzory w swoim folderze na swoim komputerze.

Obejrzyj film instruktażowy „Wstawianie do dokumentu tekstowego zdjęcia ekranu” (podręcznik str. 201):

https://1drv.ms/v/s!AuUBlvKlkrLUgXQOcDXhIe3WanD0?e=pADCoe

Zapoznaj się ze skrótami klawiszowymi wywołującymi wybraną opcję.

Wykonaj ćwiczenie 9. z podręcznika str. 201

Dla chętnych:

Wykonują samouczek dotyczący wstawiania równań. Wykorzystaj umiejętności tworzenia zrzutów ekranu lub jego fragmentów oraz przycinania obrazów. Pracę zapisz pod nazwą Samouczek_równania i wyślij korzystając z modułu zadania domowe w dzienniku librus.

Notatka z lekcji:

 • Rysunek można wstawić do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony.
 • Obraz w programie źródłowym możemy zmodyfikować dzięki mechanizmowi OLE.
 • Modyfikacja obrazu osadzonego w tekście nie zmienia obrazu w pliku źródłowym. Zmiany dokonane na tym obrazie widzimy tylko w dokumencie tekstowym.
 • Do dokumentu tekstowego można wstawiać obraz jako nowy obiekt, pamiętany w pliku razem z dokumentem tekstowym.
 • W dokumencie tekstowym można zapisywać złożone wzory matematyczne, fizyczne czy chemiczne, stosując odpowiedni program dołączony do edytora tekstu, np. edytor równań
 • Zrzut ekranu można wykonać naciskając klawisz PrintScreen. Obraz ekranu trafi do schowka

Lekcja 7

Temat: Więcej o opracowywaniu tekstu. Tabulatory i spacje nierozdzielające.

Źródło informacji: https://open.uj.edu.pl/mod/book/view.php?id=260&chapterid=199

(podręcznik str.207-211)

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

– do czego służą tabulatory i w jaki sposób je stosować

– jak stosować spacje nierozdzielające

Tabulator wyznacza pozycję w wierszu, do której przesunie się kursor tekstowy i tekst znajdujący się po prawej stronie tabulatora. Tabulatorów możemy używać do przesunięcia fragmentów tekstu na ściśle określone pozycje, np. do wyrównania tekstów w kolumnie (gdy nie wykorzystuje się tabeli).

W większości zestawów czcionek znaki mają różne szerokości, np. litera i jest bardzo wąska, litera w jest szeroka. Wadą czcionek o różnej szerokości jest pewna trudność w ustawianiu tekstu w kolumnach. Jeśli tekst ma być rozmieszczony w dwóch kolumnach, to gdy między jedną a drugą kolumną wstawiane są znaki odstępu (spacje, a robić tego nie powinniśmy), ustawienie równej lewej krawędzi drugiej kolumny (i ewentualnie kolejnych) jest trudne lub nawet niemożliwe. Wynika to z faktu, że wyrazy w pierwszej kolumnie mają różne liczby znaków, a każdy znak może mieć inną szerokość. Na przykład trudne jest ustawienie nazwisk i imion w równych kolumnach, ilustruje to poniższy rysunek.

Próba ustawienia równych kolumn z wykorzystaniem znaków spacji

Jednak w edytorach tekstowych istnieje możliwość ustawienia tekstu w równych kolumnach. Służą do tego tzw. tabulatory.

Jeśli w dokumencie tekstowym nie ustawimy własnych pozycji tabulatorów, każde naciśnięcie klawisza Tab przesunie kursor tekstowy w miejsce wyznaczone przez tabulator domyślny. Za każdym razem zostanie wprowadzony znak tabulacji, należący do znaków niewidocznych na wydruku. Standardowo znaki tabulacji rozmieszczone są na całej szerokości wiersza w takich samych domyślnie ustawionych odległościach.

 

 

 

Przykład 2: (Proszę zwrócić uwagę, że między kolumną Imię a kolumną Nazwisko w pewnych liniach (wierszach) są dwa znaki tabulacji, w innych tylko jeden. Jest to spowodowane różną liczbą liter w różnych imionach.

 

 

 

Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza.W pliku znajduje się tekst wzorcowy i tekst do poprawy. Wskazówki zawarte są w pliku.

https://1drv.ms/w/s!AuUBlvKlkrLUghJnjT-04v_kvm9F?e=4Hr5h2

Większość edytorów tekst umożliwia stosowanie własnych tabulatorów (tzw. tabulatorów specjalnych wyświetlanym na górnej linijce).

Do tabulatorów specjalnych należą:

 • Tabulator lewy służy do ustawienia początkowej pozycji tekstu, który będzie następnie wyświetlany w stronę prawej krawędzi strony w miarę pisania. Umożliwia on zatem wyrównanie lewej krawędzi wyrazu (tekstu) do znaku tabulatora.
 • Tabulator prawy służy do ustawienia prawego końca tekstu. W miarę pisania tekst będzie przesuwany w lewo. Umożliwia on zatem wyrównanie prawej krawędzi wyrazu (tekstu) do znaku tabulatora.
 • Tabulator środkowy służy do ustawienia pozycji środka tekstu, który będzie następnie wyśrodkowywany względem niej w miarę pisania. Umożliwia on zatem wyrównanie środka wyrazu (tekstu) do znaku tabulatora.
 • Tabulator dziesiętny umożliwia wyrównywanie tekstu wokół separatora dziesiętnego (w Polsce jest to przecinek). Niezależnie od liczby cyfr separator (przecinek) dziesiętny będzie umieszczany w tym samym miejscu. Liczby w kolejnych wierszach będą ustawiane jedna pod drugą tak, że przecinek we wszystkich liczbach jest w takiej samej odległości od lewej krawędzi strony.
 • Tabulator paskowy nie służy do ustawiania pozycji tekstu, ale powoduje wstawienie pionowej kreski w miejscu tabulatora. Tabulator paskowy umożliwia tworzenie bardzo prostych tabel (przy wykorzystaniu tylko pionowych linii). Jednak do tworzenia prawdziwych tabel służą inne narzędzia.

Poniższy rysunek obrazuje zastosowanie różnych tabulatorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu umieszczenia tabulatorów w wybranych przez siebie miejscach można wykorzystać okno dialogowe Tabulatory. Okno to można otworzyć, klikając w przycisk Tabulatory w oknie dialogowym Akapit lub klikając dwukrotnie górną linijkę (tam, gdzie można umieścić tabulator).

 

Okno Tabulatory

 

Znak tabulatora można też umieścić, klikając lewym przyciskiem myszy na linijce w odpowiednie miejsce (to, w którym ma być umieszczony tabulator).

Uwaga! Umieszczenie nowego tabulatora powoduje wykasowanie wszystkich standardowych tabulatorów na lewo od nowo umieszczonego.

Typ wstawianego tabulatora można zmienić, klikając myszką z lewej strony linijki (jest tam symbol aktualnie wstawianego tabulatora).
Tabulator może być usunięty przez „ściągnięcie” go myszką z linijki (kliknięcie w symbol tabulatora lewym przyciskiem myszy i przeciągnięcie poza linijkę z przytrzymanym klawiszem myszy).

Uwaga: tabulatory są ustalane dla aktualnie redagowanego akapitu. Przejście do nowego akapitu, czyli naciśnięcie klawisza ENTER, zachowuje ostatnio wstawione tabulatory

Obejrzyj film instruktażowy:

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUghE49AIci4RtjXUZ?e=l4LEiy

 Ćwiczenie dla chętnych:

https://1drv.ms/w/s!AuUBlvKlkrLUghO3dMptWZlnGg4N?e=wkeGM3

 

Znaki wiodące

Ciekawą możliwość wykorzystania tabulatorów dają tzw. znaki wiodące (widoczne na rysunku, przedstawiającym okno Tabulatory). Standardowo po wciśnięciu klawisza Tab kursor przesuwa się do pozycji najbliższego (z prawej strony) tabulatora, a obszar między poprzednim położeniem kursora a nowym jest pusty. Można go jednak automatycznie wypełnić znakami wiodącymi. Poniżej można zobaczyć przykład zastosowania znaków wypełniaczy:

Zastosowanie znaków wiodących

Zastosowanie spacji nierozdzielających

Podczas pisania tekstu w Wordzie czy jakimkolwiek innym edytorze tekstu prędzej czy później dojdzie do tego, że na końcu wiersza zostaną nam takie przyimki jak: „i”, „z”, „a” itp. Powoduje to, że nasza praca wygląda po prostu „niefajnie”. Na dłuższą metę staje się nie do przyjęcia.

Twarda spacja to termin określający spację, która trzyma dwa wyrazy razem i nie rozłącza ich przy modyfikowaniu treści bądź układu tekstu.

Najczęściej używa się twardej spacji, by uniknąć pozostawienia spójnika bądź przyimka na końcu wiersza. Funkcja ta sprawia, że nasz tekst wygląda bardziej profesjonalnie.

Przykładowe zwroty, w jakich przyda się twarda spacja to m.in.: o nas, z radością, 50 kg, a oni, 1985 rok, 2354 zł, mgr. Anna Nowakowska, dr hab. Aleksandra Bzdyra.

Jak wstawić twardą spację?

 • Kliknij na koniec pierwszego wyrazu, który chcesz połączyć z drugim
 • Wciśnij jednocześnie klawisze Ctrl + Shift + Spacja

 Lekcja 8

Temat: Więcej o opracowywaniu tekstu. Numerowanie i wypunktowanie. Wstawianie tabel do tekstu. Drukowanie dokumentu tekstowego.

Źródła informacji:

https://epodreczniki.pl/a/punktowanie-i-numerowanie/D4NwHdSVz

https://open.uj.edu.pl/mod/book/view.php?id=260&chapterid=212

https://open.uj.edu.pl/mod/book/view.php?id=260&chapterid=212

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

 • zastosujesz  numerowanie i wypunktowanie
 • wstawisz tabelę do tekstu i sformatujesz ja
 • nauczysz się drukować prace

W edytorze tekstowym można utworzyć listę wypunktowaną lub automatycznie numerowaną. Oczywiście istnieje możliwość definiowania wyglądu takiej listy, w tym znaków wypunktowania oraz sposobu numerowania (czy mają być użyte liczby czy litery, od jakiej liczby lub litery zacząć itp.).

Listy wypunktowane (listy punktów) składają się z pewnej liczby akapitów, które poprzedzone są symbolem wypunktowania, czyli punktorem.

Poniżej przedstawiona jest przykładowa lista punktowana (jest to fragment regulaminu szkolnej wycieczki autokarowej):

Każdy punkt na liście jest osobnym akapitem. Listę wypunktowaną można tworzyć na bieżąco, w trakcie pisania tekstu. Przed rozpoczęciem wpisywania pierwszego punktu można włączyć wypunktowanie, klikając w wybrany przycisk punktora znajdujący się na liście w grupie przycisków Akapit na karcie Narzędzia główne.

 

 

 

 

Po kliknięciu w wybrany punktor, w bieżącym akapicie (lub w zaznaczonych akapitach), pojawi się znak wypunktowania, tekst będzie odsunięty od lewego marginesu. Przy włączonym wypunktowaniu wciśnięcie klawisza Enter (a więc wstawienie nowego akapitu) powoduje dodanie nowego punktu na liście.

Można wybrać jeden z kilku standardowych punktorów, np.:

Wybranie przycisku Brak na liście punktorów powoduje usunięcie znaku wypunktowania i powrót do standardowego sposobu wpisywania tekstu.

Wypunktowanie można również usunąć, klikając ponownie w przycisk wypunktowania na wstążce.

W celu zdefiniowania nowego punktora należy kliknąć Punktory >> Zdefiniuj nowy punktor.

 

 

 

 

 

 

 

Punktorem może być wybrany symbol (można go wybrać w oknie dialogowym po kliknięciu w przycisk Symbol) albo znak z pewnego zestawu czcionek (w oknie dialogowym można będzie wybrać czcionkę, w jakiej ma być wyświetlany aktualny symbol). Można nawet zdefiniować punktor jako pewien obrazek (przycisk Obraz). W edytorze Microsoft Office Word 2007 jest dostępna cała lista takich punktorów. Punktor obrazkowy może być również zaimportowany z pewnego pliku z grafiką (po kliknięciu przycisku Importuj w poniższym oknie dialogowym).

 

 

Na liście wyboru Wyrównanie w oknie dialogowym Definiowanie nowego punktora można ustawić położenie punktora.

Tworzenie listy wypunktowanej

Jak już wspomniano, listę wypunktowaną można tworzyć na bieżąco, w trakcie pisania tekstu.

Jeśli lista wypunktowana tworzona jest na bieżąco (tzn. nie formatujemy już wcześniej wprowadzonego tekstu), to po napisaniu ostatniego punktu i wciśnięciu klawisza Enter, komputer dodaje nowy punkt. W celu usunięcia punktu należy wcisnąć klawisz BackSpace, nie Ctrl + Z.

Listę wypunktowaną można utworzyć ze zwykłego, niewypunktowanego, napisanego już tekstu (akapitów). Należy zaznaczyć odpowiednie akapity i kliknąć w wybrany punktor.

Aby umieścić dany punkt listy na niższym poziomie, trzeba nacisnąć klawisz Tab lub przycisk Zwiększ wcięcie na pasku narzędzi (lub na karcie narzędzia główne). Aby umieścić dany punkt listy na wyższym poziomie, trzeba nacisnąć klawisz SHIFT+TAB lub przycisk Zmniejsz wcięcie.

Aby rozpocząć pisanie w nowym wierszu bez tworzenia nowego punktu, należy zastosować ręczny podział wiersza naciskając SHIFT+ENTER.

Ćwiczenie:

Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajduje się tekst wzorcowy oraz taki sam tekst, ale niesformatowany. Należy ten tekst sformatować zgodnie ze wzorcem.

https://1drv.ms/w/s!AuUBlvKlkrLUghX67IBQ6anu8cR-?e=KUSy0J

Wiedza w pigułce:

https://www.youtube.com/watch?v=cwRuQjayY0g

Tworzenie tabel:

Obejrzyj film instruktażowy:

Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela.

Można też skorzystać z przycisku Tabela >> Wstaw tabelę w zakładce Wstawianie. Pojawi się wówczas okno dialogowe, w którym można określić liczbę kolumn i wierszy oraz określić szerokości kolumn.

 

 

 

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Grupa ta zawiera dwie zakładki: Projektowanie i Układ. Zakładki te zawierają przyciski specyficznych poleceń związanych z edycją i formatowaniem tabel.

Ręczne rysowanie tabel

Microsoft Word daje ciekawą możliwość ręcznego narysowania tabeli przy pomocy myszki, której wskaźnik zamienia się w narzędzie ekranowe przypominające ołówek.

 

 

 

 

 

Ręczne rysowanie tabel przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy tabela ma być bardziej złożona, na przykład ma zawierać komórki o różnej wysokości lub zmiennej liczbie kolumn w wierszach.

Sposób postępowania przy ręcznym rysowaniu tabel jest następujący:

 1. Kliknij w miejscu, w którym ma powstać tabela.
 2. Wybierz polecenie Rysuj tabelę.
 3. Narysuj prostokąt ograniczający całą tabelę.
 4. Narysuj kolumny i wiersze.
 5. W razie potrzeby można użyć gumki do skasowania źle narysowanego fragmentu.

Ręczne formatowanie

Tabelę można sformatować według własnego pomysłu i potrzeby. Każda komórka, wiersz czy kolumna mogą być sformatowane inaczej.

Ręczne formatowanie komórek, części lub całej tabeli można wykonać, korzystając z menu podręcznego dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki, można też wykorzystać kartę Układ na wstążce. Pewne elementy formatowania są dostępne na karcie Projektowanie (obramowanie i cieniowanie, m.in. kolor i grubość obramowania).

W celu sformatowania pewnych komórek należy je zaznaczyć myszką, następnie można kliknąć w zaznaczenie prawym przyciskiem. Pojawi się menu podręczne jak na poniższym rysunku.

wybierz właściwości tabeli a następnie komórka – możesz tutaj dokonać wyboru odnośnie formatowania tekstu.

W zakładce Wiersz można zdefiniować wysokość wierszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakładce Kolumna można definiować szerokość kolumn.

Poprzez menu podręczne można ustalać kierunek tekstu.

 

 

 

 

 

 

Poprzez menu podręczne można również definiować kolor i styl linii obramowania każdej z zewnętrznych krawędzi zaznaczonego obszaru oraz krawędzi wewnątrz obszaru. Najpierw należy wybrać odpowiedni kolor i styl, następnie należy kliknąć w odpowiednią krawędź w części okna oznaczonej Podgląd.

 

Scalanie i dzielenie komórek

Komórki tabeli można łączyć (scalać) w jedną, można też wykonać operację odwrotną, tj. jedną komórkę podzielić na kilka. Poniższy rysunek prezentuje przykładową tabelę z połączonymi i podzielonymi komórkami.

 

 

 

 

 

 

 

Scalenie kilku komórek w jedną wymaga wcześniejszego ich zaznaczenia. Do scalenia służy odpowiedni przycisk Scal na zakładce Układ w grupie przycisków Scalanie. Można również skorzystać z menu podręcznego po zaznaczeniu komórek i kliknięciu w zaznaczony obszar prawym przyciskiem myszy.

Analogicznie można wykonać operację podzielenia komórki na kilka. W odróżnieniu od scalania nie wymaga to jednak zaznaczania całej komórki, wystarczy jeśli jest w niej kursor.

Wstawianie wierszy
Często zachodzi potrzeba wstawienia nowego wiersza w tabeli. Można to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszki w istniejący wiersz i wybierając z menu podręcznego pozycję Wstaw, a następnie Wstaw wiersze powyżej lub Wstaw wiersze poniżej.

Usuwanie wierszy
Aby usunąć wiersz, należy zaznaczyć go myszką (np. klikając na lewo od wiersza), a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać Usuń wiersz. Jeśli zaznaczona jest większa liczba wierszy, usunięte zostaną wszystkie zaznaczone.

Można też usunąć wiersz bez zaznaczania. Wystarczy, jeśli myszka jest w pewnej komórce tego wiersza. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki należy wybrać Usuń komórki. Wyświetli się okno dialogowe, w którym można wybrać operację usunięcia wiersza.

Jeszcze inną metodą usuwania wierszy jest skorzystanie z odpowiedniego przycisku Usuń na karcie Układ.

Wstawianie i usuwanie kolumn
Operacje wstawiania i usuwania kolumn są analogiczne do wstawiania i usuwania wierszy.

Wstawianie i usuwanie komórek
Można wstawić do tabeli pojedyncze komórki lub ich większą liczbę (wtedy należy zaznaczyć tyle samo komórek istniejących), klikając w menu podręcznym Wstaw >> Wstaw Komórki. Pojawi się wówczas okno dialogowe, umożliwiające podjęcie decyzji, co zrobić z komórkami już istniejącymi.

ZADANIE

Wykorzystując wiadomości na temat tworzenia i formatowania tabel wykonaj tabelę jak na powyższym rysunku.

Drukowanie dokumentu tekstowego

 

https://epodreczniki.pl/a/drukowanie-dokumentu-tekstowego/Dm39cm7uM

Praca domowa obowiązkowa

Lekcja 9

Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym.

Jeśli tworzymy dokument składający się z wielu stron, warto ponumerować kolejne strony, a także wpisać dodatkowe informacje do nagłówka i stopki. Edytory tekstu posiadają także inne funkcje usprawniające pracę z dokumentem wielostronicowym.

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

 • w jaki sposób wstawić informację do nagłówka i do stopki,
 • jak szybko wyszukać słowa i znaki,
 • jak utworzyć przypisy,
 • w jaki sposób podzielić tekst na kolumny,
 • do czego przyda ci się statystyka dokumentu.

Obejrzyj film (podręcznik str. 217-222):

 

Nagłówki i stopki z różną zawartością OpenOffice Writer

 

Praca domowa:

Proszę dobrać się w dwuosobowe zespoły. Wykorzystując swoją widzę z informatyki proszę wykonać pracę projektową:

Pomoc do nauki geografii: opis kraju, do którego chcielibyśmy pojechać –szczegóły podręcznik str. 228 (przykład 3).

Lekcja 10

Temat: Dokument komputerowy w edytorze grafiki.

Na dzisiejszej lekcji:

 • poznasz rodzaje grafiki komputerowej
 • dowiesz się, jakie są formaty plików graficznych
 • utworzysz kompozycje z figur geometrycznych
 • zmodyfikujesz obraz i zapiszesz zmiany w pliku
 • poznasz wybrane sposoby obróbki zdjęć

Rozpoczynamy pracę w edytorze grafiki GIMP. Jest to program bezpłatnym. Możesz go pobrać ze strony https://download.gimp.org/mirror/pub/gimp/v2.10/windows/gimp-2.10.18-setup-2.exe

Zapoznaj się z informacjami w podręczniku znajduje się na stronach 50-61.

Obejrzyj filmy instruktażowe:

Rodzaje grafiki komputerowej

Formaty plików graficznych

 

oraz lekcję dzięki, której utworzysz kompozycję graficzna oraz poznasz wybrane sposoby obróbki zdjęć w programie GIMP

 

Tworzenie kompozycji z figur geometrycznych

 

Jeżeli udało ci się wykonać ćwiczenia wyślij je na adres sangosia1@gmail.com

Lekcja 11

Temat: Kompozycje graficzne w programie Gimp.

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

 • jakie operacje można wykonać na fragmentach rysunku z wykorzystaniem Schowka,
 • do czego można wykorzystać narzędzia selekcji dostępne w GIMP,
 • czym są warstwy i jakie mogą mieć zastosowanie,
 • w jaki sposób można umieścić napis na zdjęciu.

Wyobraź sobie wiele przezroczystych folii. Na każdej z nich namaluj farbami obrazek. Następnie wszystkie folie złóż razem. Co zobaczysz, patrząc na nie, najlepiej pod światło? Jeden obrazek, złożony z wielu, dzięki czemu można np. w dowolnym momencie zmieniać ich właściwości. Warstw przypominają one oddzielne przezroczyste kartki. Program Gimp umożliwia prace na warstwach.

Przeczytaj informacje w podręczniku str. 64-69.

Obejrzyj lekcję znajdująca się w poniższy linku.

 

Jeżeli udało ci się wykonać ćwiczenia wyślij je na adres sangosia1@gmail.com

Lekcja 12

Temat: Tworzenie fotomontażu z wykorzystaniem warstw.

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

 • w jaki sposób utworzyć fotomontaż z wykorzystaniem warstw i Inteligentnych nożyc
 • jak przygotować prostą animację w programie GIMP.

Obejrzyj zdjęcia ze strony http://www.erikjo.com/ (zakładka FEATURED WORKS). Zdjęcia, które obejrzałaś są przykładami fotomontażu zdjęć. Jedną z technik wykorzystywanych podczas tworzenia fotomontażu jest wyodrębnianie fragmentu obrazu z wykorzystaniem narzędzia zaznaczania.

Obejrzyj lekcje – GIMP inteligentne nożyce + animacja

Jeżeli udało ci się wykonać ćwiczenia wyślij je na adres sangosia1@gmail.com

 

Lekcja 13

Temat: Internet jako źródło informacji – sieci komputerowe.

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

 • czym jest sieć komputerowa
 • w jaki sposób można uzyskać dostęp do Internetu,
 • jaki jest schemat funkcjonowania sieci domowej i szkolnej,
 • na czym polega prac w sieci lokalnej,
 • czym jest Internet, a czym WWW.

Zapoznaj się w tekstem w podręczniku str. 78 -86.

Do zeszytu przedmiotowego przepis notatkę:

 1. Internet to rozległa sieć komputerowa o zasięgu globalnym. Jest wszechstronnym systemem informacyjnym i komunikacyjnym.
 2. Sieci komputerowe.

a) Rodzaj sieci

– kablowa

– bezprzewodowa

b) Sposoby łączenia komputerów w sieci

– topologia magistrali

– topologia gwiazdy

– topologia pierścienia

c) podstawowe klasy sieci komputerowych

– klient – serwer

– każdy z każdym

d) podział sieci ze względu na zasięg

– LAN – sieć lokalna

– MAN – sieć miejska

– WAN – sieć rozległa

– Internet

 1. Komunikację naszego komputera z innymi komputerami w sieci umożliwia np. protokół TCP/IP.

 Lekcja 14

Temat: Internet jako źródło informacji – wyszukiwanie informacji i usługi internetowe. (podręcznik str. 78-96)

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:

 • jakie są sposoby wyszukiwania informacji w Internecie
 • na czym polegają wybrane usługi internetowe,
 • jakie przepisy, ograniczenia i ostrzeżenia wiążą się z korzystaniem z usług internetowych:

Źródła informacji w Sieci

W sieci można natrafić na bardzo wiele źródeł informacji. Samych kategorii jest mnóstwo. Prawdopodobnie każdy znajdzie to, czego szuka, o ile potrafi prawidłowo korzystać z wyszukiwarek i innych podobnych narzędzi.

Portale informacyjne, na których można przeczytać aktualne wiadomości, felietony, artykuły itp. Najpopularniejsze portale w Polsce to:

– Wirtualna Polska: wp.pl/
– Interia: interia.pl/
– Onet: onet.pl/
– Portalisko: www.portalisko.pl/

Wiele gazet posiada swoje wydania internetowe, nierzadko poszerzone o dodatkowe treści.
Przykładowe serwisy gazetowe:
– Gazeta Wyborcza: gazeta.pl/
– Rzeczpospolita: www.rzeczpospolita.pl/
– Newsweek: newsweek.redakcja.pl/
– Wydawnictwa Axel Springer Polska: redakcja.pl/
– Wydawnictwa IDG Polska: idg.pl/

W tej chwili najpopularniejsze encyklopedie w Sieci to:
– Wikipedia (polska) – pl.wikipedia.org/
– WIEM – portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html
– Encyklopedia PWN – encyklopedia.pwn.pl/
– Encyklopedia Internautica – encyklopedia.interia.pl/
– Encyklopedia WP – encyklopedia.wp.pl/

Wikipedia
O Wikipedii warto wspomnieć nieco więcej, gdyż jest to dość nietypowa w klasycznym rozumieniu encyklopedia. Jest ona tworzona przez ludzi z całego świata. Każdy może dopisać coś, czy dodać od siebie. Dzięki temu jest to bardzo prężnie i szybko rozwijająca się encyklopedia. I wbrew pozorom, nie zawiera wielu błędów. Pomimo, że każdy może dodawać i poszerzać hasła, to jednak poziom merytoryczny (niestety z językowym jest dużo gorzej) jest bardzo wysoki, a liczba błędów w angielskiej wersji jest porównywalna do innych anglojęzycznych encyklopedii wydawanych tradycyjną metodą.

Słowniki

Poza encyklopediami, w sieci znajdziemy również różnego rodzaju słowniki.
– Słownik języka polskiego PWN – sjp.pwn.pl/
– Słownik ortograficzny PWN – so.pwn.pl/
– Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego – www.slownik-online.pl/
– Słowniki różnych języków –portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html
– Słownik angielsko-polski – getionary.pl/
– Słownik polsko-angielski – dict.pl/

Jak widać, stron z informacjami jest bardzo wiele. Internet może więc posłużyć jako źródło informacji. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby nie korzystać w celu zdobycia ważnych informacji z tylko jednej strony. Być może nie są tam właściwe informacje, więc w celu wyszukiwania czegoś ważnego powinno się użyć kilku stron, aby się upewnić.

Obejrzyj film „Zaawansowane wyszukiwanie w sieci. Ja w internecie”

ttps://www.youtube.com/watch?v=tIngJg925Nc&t=72s

Zapoznaj się z informacjami zawartymi po otwarciu poniższych linków i wykonaj zawarte tam ćwiczenia:

 • zaawansowane wykorzystanie zasobów Internetu

https://epodreczniki.pl/a/zaawansowane-wykorzystywanie-zasobow-internetu/DBCq8UN4o

 • stosowanie prawa autorskiego

https://epodreczniki.pl/a/stosowanie-prawa-autorskiego/DcRiTDnPO

 • konsekwencje zagrożeń w Internecie i sposoby ich unikania

https://epodreczniki.pl/a/konsekwencje-zagrozen-w-internecie-i-sposoby-ich-unikania/DIClYc0gT

Wykonaj poniższe ćwiczenia (karta pracy do pobrania)

Ćwiczenie 1

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 2

Lekcja 15

Temat: Sposoby komunikowania się za pomocą Internetu. 

(podręcznik str. 110-114)

Na dzisiejszej lekcji:

– poznasz zasady netykiety

-wybrane zasady korzystania z poczty elektronicznej

-wykorzystanie chmury do wykorzystania informacji

-sposoby komunikowania się za pomocą Internetu

-zagrożenia wynikające z korzystania z komunikacji za pomocą Internetu

Obejrzyj ciekawy film:

https://epodreczniki.pl/a/film/D10sQyV6B

Zapoznaj się z informacjami zawartymi po otwarciu poniższych linków:

https://epodreczniki.pl/a/komunikacja-w-internecie/D18SPZ8sa

https://epodreczniki.pl/a/chmura-cyfrowa/Dic0uDp99

https://epodreczniki.pl/a/praca-w-chmurze-cyfrowej/DQNuPjb37

https://epodreczniki.pl/a/praca-w-chmurze-cyfrowej/D11PIbwcn

Ćwiczenie 1:

Umieść w chmurze (OneDrive, Google Drive) w folderze OBRAZY zdjęcia z miejsca, które zwiedziłeś w wakacje. Udostępnij zapisany plik dla sangosia1@gmail.com.

Ćwiczenie 2:

Utwórz w chmurze plik tekstowy z krótkim opisem planów wakacyjnych. Plik ten udostępnij dla sangosia1@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Materiały pomocnicze do sprawdzianu:

Rodzaje algorytmów blokowych w przykładach

Sposoby przedstawiania algorytmów

Algorytmika i programowanie -sprawdzian

1.Potrafisz wyjaśnić pojęcia: algorytm, program, specyfikacja zadania, iteracja

 1. Potrafisz podać przykład języka programowania.
 2. Znasz etapy rozwiązywania problemów –str. 119

2.Znasz sposoby przedstawiania algorytmów. Potrafisz przedstawić algorytm w postaci: słownej, listy kroków, schematu blokowego

3.Znasz rodzaje algorytmów: linowy, warunkowy, iteracyjny

 1. Znasz figury geometryczne stosowane w graficznym przedstawianiu algorytmów (str.121).

5.Potrafisz graficznie przedstawić algorytm np. dodawania dwóch liczb, obliczania pola trójkąta (str. 122), obliczania objętości prostopadłościanu.

6.Potrafisz przedstawić w postaci graficznej algorytm warunkowy np. wyboru większej liczby spośród dwóch liczb (130), sumowania n liczb ( str.132).

 

 

 

Temat: Rodzaje komputerów. Urządzenia peryferyjne oraz cyfrowe urządzenia techniki użytkowej

Praca domowa dla chętnych: Zadanie 4 str. 22

Prace proszę przesłać na adres sankowskam@op.pl.

W temacie wiadomości proszę wpisać: praca dodatkowa

W treści wiadomości: imię i nazwisko ucznia, klasę, numer zadania

 

Temat: Sposoby reprezentowania danych w komputerze

Praca domowa

Zadanie 1.Przepisz poniższy tekst do zeszytu i uzupełnij luki właściwymi wyrazami

Do określenia wielkości danych, które mogą się zmieścić na nośnikach danych lub w Pamięci RAM, stosuje się jednostki pojemności, takie jak: bajty, kilobajty, megabajty, gigabajty, terabajty. Pojemności pamięci są określane w systemie ……………………….., a nie dziesiętnym. Podstawą tego systemu jest liczba 2.

Bajt jest to – …………………………………………………………………………………………………

1 bajt [B] = …………….[b]
1 kilobajt [KB] =  ………….. bajty [B]
1 megabajt [MB] = ………….. kilobajty [kB]
1 gigabajt [GB] = ………….. megabajty [MB]
1 terabajt[TB] =………….. [GB]

Zadanie 2.Narysuj tabelę według poniższego wzoru. Wyszukaj informacje na temat pojemności tych pamięci i na ich podstawie uzupełnij tabelę.

 

 

 

 

 

Temat: Sposoby reprezentowania danych w komputerze- ćwiczenia

Praca domowa:

Zakoduj pierwsze 4 litery swojego nazwiska korzystając z tabeli kodów Ascii, a następnie zapisz kody w postaci binarnej.

zapis alfabetyczny G o s i a
zapis w kodzie Ascii 71 111 115 105 97
zapis binarny 1000111 1101111 1110011 1101001 1100001

Przykład: przekształcenie liczby w zapisie dziesiętnym na liczbę w zapisie binarnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca domowa dla chętnych: Przekształć liczby zapisane w systemie binarnym na zapis dziesiętny.

a) 10111100     b) 11001110          c) 1010111111      d) 1000101011

Przykład:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I: KOMPUTER- ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN

 1. Wymień 5 dziedzin życia, w których używa się komputerów.
 2. Podaj definicję programu komputerowego.
 3. Podaj nazwy i pojemności jednostek pamięci
 4. Napisz rozwinięcia skrótów nazw jednostek pojemności pamięci.
 5. Wymień elementy wewnętrznej budowy komputera.
 6. Zapisz w systemie dwójkowym liczby systemu dziesiętnego.
 7. Wyjaśnij pojęcie: kod ASCII.
 8. Podaj nazwy nośników pamięci przenośnej i ich standardowe pojemności.
 9. Podaj rodzaje komputerów i uporządkuj je według ich wielkości
 10. Podaj 4 sposoby ochrony komputera przed wirusami.
 11. Wymień typy programów użytkowych (i podaj ich przykłady), które poznałeś na lekcjach informatyki.
 12. Podaj nazwy dwóch najpopularniejszych systemów operacyjnych urządzeń mobilnych.
 13. Podaj nazwy trzech najpopularniejszych systemów operacyjnych komputerów stacjonarnych.
 14. Wyjaśnij pojęcie licencja i podaj typy licencji komputerowych.
 15.  Wyjaśnij pojęcie piractwo komputerowe.