Klasa 7

Algorytmika i programowanie -sprawdzian

NaCoBeZu:

1.Potrafisz wyjaśnić pojęcia: algorytm, programowanie, procedura(funkcja), iteracja.

2.Znasz etapy rozwiązywania problemów.

3.Potrafisz przedstawić algorytm w postaci listy kroków.

4.Znasz figury, które stosuje się do budowania schematów blokowych, potrafisz opisać przeznaczenie poszczególnych bloków.

Programowanie w Scrach – ćwiczenia

Zadanie 1.Utwórz skrypt, w którym duszek narysuje układ pokazany na poniższej ilustracji. Długość boku możesz określić samodzielnie.

Zadanie 2. – podręcznik zadanie 2 str. 149

Zadanie 3 – podręcznik zadanie 3 str. 150

Zadanie 4. Utwórz kompozycje składająca się z trzech figur: trójkąta, pięciokąta i dziesięciokąta. Każda z tych figur powinna znajdować się w innym rogu sceny.

Algorytmy iteracyjne- praca domowa

Na rachunek bankowy można dokonywać dowolnej liczby wpłat, dowolnych kwot. Po przekroczeniu określonej sumy wpłat (t), klient otrzymuje prowizję. Przedstaw schemat blokowy algorytmu (narysuj algorytm w programie WORD)  uwzględniając podaną specyfikację zadania i listę kroków. Pracę wyślij na adres sankowskam@op.pl

Specyfikacja zadania:

Dane wejściowe:

a – kwota wpłaty

t- kwota od której udzielana jest prowizja

Dane wyjściowe: moment dopisania prowizji bakowej

Lista kroków:

1.Początek algorytmu.

2. Inicjalizacja (ustawienie wartości początkowej) zmiennej oznaczającej sumę wpłat (suma wpłat:=0)

3. Wpłata kwoty – wprowadzenie liczby a

4. Dodanie do sumy wpłat kolejnej wpłaty

suma wpłat (suma wpłat:=suma wpłat+a)

5. Jeżeli łączna wysokość dokonanych wpłat jest mniejsza od określonej kwoty t, wróć do punktu 3. Jeżeli wysokość dokonanych wpłat jest równa kwocie t lub ją przekroczyła przejdź do punktu 6.

6. Nastąpi moment dopisania prowizji „Dopisana prowizja”.

7. Koniec algorytmu

Gimp – zagadnienia:

–  praca z prowadnicami

– obracanie obrazu

– skalowanie obrazu

– naniesienie drobnej korekty

– użycie narzędzia stempel

– rysownie figur z użyciem narzędzia zaznacz

-praca na warstwach

Internet zagadnienia:

– potrafisz wyjaśnić pojęcie sieć komputerowa

– potrafisz wymienić przynajmniej 3 zalety pracy w sieci komputerowej

– dokonujesz podziału sieci z uwagi na wielkość

– potrafisz wyjaśnić pojęcia: klient, serwer, adres AI

– wiesz do czego służy protokół TCP/IP

–  wiesz jak nazywa się urządzenie sieciowe umożliwiające przesyłanie pakietów danych pomiędzy różnymi sieciami komputerowymi

–  wiesz jak nazywa się technologia umożliwiająca przesyłanie danych w sieci telefonii komórkowej