KLASA 8

Dla chętnych:

Zad.4 str.117

Ćwiczenie 4 str. 124

Zadanie 5 str 131

Zad 3 str. 140 oraz ćwiczenie 1 str. 143

Zadanie – Sortowanie i filtrowanie danych_ucz

materiały dla ucznia – sprawdzian z arkusza kalkulacyjnego

Arkusz kalkulacyjny zagadnienia – klasa 8

– znasz budowę arkusza kalkulacyjnego

– znasz pojęcia: formuła, funkcja, adresowanie bezwzględne, względne, mieszane

– znasz operatory arytmetyczne stosowane do zapisu formuł

– potrafisz budować formuły

– potrafisz korzystać z funkcji: MIN, MAX, ŚREDNIA, SUMA, JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI

– stosujesz adresowanie względne, bezwzględne i mieszane do rozwiązywania zadań

– potrafisz wypełniać komórki serią danych