Ochrona danych osobowych

W związku z istotnymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wypełniamy obowiązek informacyjny zamieszczając informacje w tym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu jest Pani Katarzyna Jakubiec. Kontakt mailowy – inspektor@cbi24.pl

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy