Szkoła w liczbach

Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: podstawowa
Liczba oddziałów: 13
Liczba nauczycieli: 43
Liczba uczniów: 281

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych: 20

Czym dysponujemy:

Budynek z roku 1974
Liczba sal lekcyjnych: 14

Pracownia językowa

2 świetlice szkolne
Pracownia komputerowa

Sala gimnastyczna wraz  z zapleczem sportowym

Sala gimnastyki korekcyjnej

Teren zielony wykorzystywany do zabaw i gier sportowych

Biblioteka z czytelnią – księgozbiór liczy 17.136 woluminów

Internetowe centrum informacji multimedialnej