Szkoła w liczbach

Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: podstawowa

Liczba oddziałów:

przedszkolne – 2;

szkoły podstawowej – 18;

oddziały w Szkole Filialnej w Wywłoczce – 4

Liczba uczniów: 485

Czym dysponujemy:

Budynek z roku 1974
Liczba sal lekcyjnych:

Pracownia językowa

2 świetlice szkolne
2 pracownie komputerowe

Sala gimnastyczna wraz  z zapleczem sportowym

Sala gimnastyki korekcyjnej

Teren zielony wykorzystywany do zabaw i gier sportowych

Biblioteka z czytelnią – księgozbiór liczy 17.136 woluminów

Internetowe centrum informacji multimedialnej

Plac zabaw